Chip tuning programmer

Chip tuning programmer

Category

59.99

Description

БДМ 100 е универсален чип тунинг програматор нужен на всеки занимаващ се с ремап на еку модули . С бдм 100 програматора може да правите клонинг на “умрял” компютър на кола безпроблемно . Поддържа – MOTOROLA MPC5xx processor

BDM 100 is universal chip tuning programmer is required on everyone doing remap on all modules . With BDM 100 programmer can control the clone “dead” the car’s computer with no problems. Processor-Motorola MPC5xx Processor

Related products