BMW Programmer ACDP by Yanhua

BMW Programmer ACDP by Yanhua

Category

299.99

Description

Оригинален програматор за марката БМВ (Yanhua) ACDP за:
– корекция на километражи
– ремонт на модули
– прочитане на ISN номер изцяло по OBD
– програмиране на ключове
– рефреш на ключове
– програмиране и ремонт на FRM модули
– reset (изтриване) virgin на скоростни кутии EGS
Уредът работи без да има нужда от запояване.
От нас може да закупите всеки модул по отделно.
Всички наши артикули се предлагат законно и с гаранция!
(маинюнит) 590лв
– модул 1 cas support – 580лв
-модул 2 – fem/bdc support full support (keys km all ) 1110лв
-модул 3- промяна на ISN номера на DME – 560лв
-модул 4 – 35080/35160 – 339лв
-модул 5 – fujitsu cpu mb91fxx – 239лв
-модул 6 -MQB/MMC IMMO VAG Add PCF-key Adapter корекция на километражи от ваг групата след 2015г – 420лв
– модул 7 – рефреш на ключове -190лв
-модул 8 – Чете писане и поправяне на FRM модули
-модул 9- LAND ROVER KEY PROGRAMMING – 1520 лв
-модул 10 – PORSCHE BCM KEY PROGRAMMING 1520 лв
-модул 11- Ресет на скоростни кутии EGS – 780 лв

Original programmer for BMW brand (Yanhua) ACDP for:
-Odometer correction
-Repair of modules
-read ISN number entirely on OBD
-Programming of keys
-Key Referrals
-Programming and repairing FRM modules
-Reset (delete) The Virgin of EGS gearboxes
The appliance works without the need of soldering.
From us you can buy each module separately.
All our articles are offered legally and with warranty!
mainunit – 295€.
-Module 1 CAS support – 290€
-Module 2-FEM/BDC support full support (keys km all) – 555€
-Module 3-Changing the ISN number of DME- 280€
-Module 4-35080/35160- 170€
-Module 5-Fujitsu CPU MB91FXX- 120€
-Module 6-MQB/MMC IMMO VAG Add PCF-key Adapter correction of the mileage from the band after 2015 G-210€
-Module 7-Key referrals- 95€
-Module 8-Reads writing and repairing FRM modules 65€
-Module 9-LAND ROVER KEY PROGRAMMING-760€.
-Module 10-PORSCHE BCM KEY PROGRAMMING -760€.
-Module 11-Reset of EGS gearboxes-390€.
-Module 13-Volkswagen/Audi Gearbox module clone -345€

Related products