Iprog+

Iprog+

Category

269.99

Description

Iprog+
Professional, multi-functional panel correction device,
removing immobilizers, ecu modules, eeprom (memory), transponders (keys),
processors and others.
The software has many functional scripts that make it easier to work with it at times.
Full set of adapters:
EEPROM (refined)
UART BDM
CAN
K-LINE
RFID
BDM

Version 77
Version 80
All our products are sold legally with a guarantee.

Iprog+
Професионален ,многофункиционален уред за корекция на табла,
премахване на имобилайзери, еку модули ,eeprom (памени), транспондери (ключове),
процесори и други.
В програматора има много функционални скриптове които улесняват в пъти работата с него.
Пълен комплект адаптери:
EEPROM (доработен)
UART BDM
CAN
K-LINE
RFID
BDM

Версия 77
Версия 80
Всички наши артикули се продават законно с гаранция.